Miljolare.no

Område: Dalheim

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Flaggspett (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Rådyr (2)
Hare (1)
Klatremus (1)
Rødrev (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Grønnsisik (50)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (9)
Grankorsnebb (6)
Rådyr (4)
Dompap (3)
Ravn (2)
Ekorn (1)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2021
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Blåmeis (30)
Kjøttmeis (10)
Rådyr (5)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Hare (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (7)
Flaggspett (2)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2019
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Blåmeis (22)
Kjøttmeis (16)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (5)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Gråsisik (50)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (7)
Dompap (5)
Granmeis (3)
Brunsisik (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Gulspurv (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2014
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (5)
Dompap (3)
Svartmeis (3)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Dvergfalk (1)
Ekorn (1)
Havørn (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (4)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Gråtrost (1)
Grønnsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)