Miljolare.no

Område: Makrellneset

Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Inge Olav Schaathun
Makrellneset (Gulen, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Gråmåke (7)
Ærfugl (7)
Kråke (5)
Siland (5)
Toppskarv (5)
Oter (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Løvmeis (2)
Ravn (2)
Granmeis (1)
Gråhegre (1)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2020
Inge Olav Schaathun
Makrellneset (Gulen, Vestland)
Kjøttmeis (21)
Gråmåke (16)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Bokfink (2)
Gråhegre (2)
Kråke (2)
Toppskarv (2)
Bjørkefink (1)
Grønnfink (1)
Havørn (1)
Løvmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Inge Olav Schaathun
Makrellneset (Gulen, Vestland)
Kjøttmeis (12)
Toppskarv (6)
Blåmeis (5)
Gråmåke (5)
Kråke (5)
Granmeis (3)
Gråhegre (3)
Løvmeis (3)
Grønnfink (2)
Havørn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Grønnsisik (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2018
Inge Olav Schaathun
Makrellneset (Gulen, Vestland)
Gråsisik (18)
Gråmåke (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (7)
Kråke (5)
Svartmeis (5)
Granmeis (4)
Skjære (4)
Toppskarv (4)
Havørn (3)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Gråhegre (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (1)
Når kommer våren?
26.03.2013
Inge Olav Schaathun
Makrellneset (Gulen, Vestland)
24.03.2013 Ankomst tjeld
Fugler ved foringsplassen
25.01.2013
Inge Olav Schaathun
Makrellneset (Gulen, Vestland)
Gråmåke (12)
Kråke (10)
Kjøttmeis (8)
Toppskarv (6)
Blåmeis (5)
Granmeis (5)
Grønnfink (4)
Havørn (4)
Laksand (4)
Svartbak (3)
Ravn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)