Miljolare.no

Område: Hagen i Blåmeisveien 7

Fugler ved foringsplassen
22.03.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Bjørkefink (1)
Fugler ved foringsplassen
22.03.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Linerle (1)
Fugler ved foringsplassen
22.03.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (3)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
10.03.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Pilfink (10)
Kjøttmeis (8)
Dompap (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Gulspurv (3)
Grønnfink (2)
Ringdue (2)
Rådyr (2)
Ekorn (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.03.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Gulspurv (3)
Pilfink (3)
Ringdue (3)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Ekorn (1)
Kjernebiter (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Skjære (3)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Dompap (4)
Pilfink (3)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Pilfink (3)
Katt (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Rådyr (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Katt (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (5)
Blåmeis (3)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Grønnsisik (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (3)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Rådyr (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
21.12.2022
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Pilfink (11)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Grønnfink (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
24.11.2022
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Pilfink (25)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (3)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
1 - 15 av 91 siste»»