Miljolare.no

Område: Mildevatnet

Fisk i ferskvatn
02.11.2015
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
 
Er vatnet vårt surt?
02.11.2015
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
pH 6.2 (vann)
 
Temperatur og saltholdighet i vann
02.11.2015
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
9.11ºC
 
Smådyr i ferskvatn
02.11.2015
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
Buksvømmere (Corixidae)
Snegler (Gastropoda)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Temperatur og saltholdighet i vann
03.01.2014
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
4.4ºC
 
Temperatur og saltholdighet i vann
22.11.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
5ºC
 
Er vatnet vårt surt?
19.11.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
pH 6.3 (vann)
 
Undersøkje utsjånad og lukt
19.11.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
Siktedjupn: 1.9 m
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Svak Lukt
 
Temperatur og saltholdighet i vann
19.11.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
6.3ºC
 
Temperatur og saltholdighet i vann
05.11.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
8.2ºC
 
Smådyr i ferskvatn
24.05.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Mygg (Nematocera)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
14.05.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Vannmidd (Hydracarina)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
08.05.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Biller (Coleoptera)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Er vatnet vårt surt?
19.04.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
pH 6 (vann)
 
Undersøkje utsjånad og lukt
19.04.2013
Hjellestad skole
Mildevatnet (Bergen, Hordaland)
Siktedjupn: 1.35 m
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
 
1-15 av 77 siste»»