Miljolare.no

Område: Glitredammen

Planter i og ved ferskvatn
13.12.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Vasspest (Elodea canadensis)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Planter i og ved ferskvatn
02.02.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Vasspest (Elodea canadensis)
Vannkvaliteten
16.10.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Noe påvirket av surt vann
Planter i og ved ferskvatn
18.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Vasspest (Elodea canadensis)
Siv (Juncus sp.)
Smådyr i ferskvatn
18.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Buksvømmere (Corixidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vannkvaliteten
18.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Noe påvirket av surt vann
Noe skadet av overgjødsling
Påvirket eller skadet av annen type forurensning
Undersøkje utsjånad og lukt
18.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Svak Lukt
Vannkvaliteten
18.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Undersøkje utsjånad og lukt
18.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Svak Lukt
Vannkvaliteten
18.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Noe påvirket av surt vann
Noe skadet av overgjødsling
Undersøkje utsjånad og lukt
18.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Svak Lukt
Vannkvaliteten
15.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Noe påvirket av surt vann
Noe skadet av overgjødsling
Påvirket eller skadet av annen type forurensning
Vannkvaliteten
14.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
Påvirket eller skadet av annen type forurensning
Er vatnet vårt surt?
14.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
pH 7.8 (vann)
Insekter og andre småkryp
14.09.2006
Belset skole
Glitredammen (Bærum, Viken)
 
1-15 av 37 siste»»