Miljolare.no

Område: Tangen terrasse

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Gråmåke (6)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2020
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Grønnsisik (8)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2020
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Gråsisik (10)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (2)
Gråspurv (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2019
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Gråsisik (50)
Stillits (20)
Gråmåke (7)
Kjøttmeis (7)
Svarttrost (7)
Gråspurv (5)
Grønnsisik (5)
Pilfink (5)
Blåmeis (4)
Skjære (3)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2018
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Gråsisik (30)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Gråspurv (4)
Gråmåke (3)
Skjære (3)
Fiskemåke (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Gråspurv (3)
Skjære (3)
Flaggspett (1)
Gråmåke (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2016
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Stillits (5)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Gråspurv (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråmåke (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Gråspurv (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2013
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Kjøttmeis (6)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2012
Kåre A. Andersen
Tangen terrasse (Nesodden, Viken)
Grønnsisik (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Gulspurv (1)
Rødstrupe (1)