Miljolare.no

Område: Bakketeigen/ bebygd område

Fugler ved foringsplassen
24.02.2021
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Stjertmeis (7)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Kongeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Dompap (10)
Blåmeis (5)
Grønnsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Svartmeis (4)
Flaggspett (3)
Grønnfink (3)
Granmeis (2)
Gråspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Gråsisik (1)
Lavskrike (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Grønnfink (14)
Dompap (7)
Blåmeis (5)
Grønnsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Svartmeis (4)
Granmeis (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2020
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Grønnsisik (32)
Dompap (14)
Grønnfink (11)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Kjernebiter (4)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Gråsisik (2)
Grankorsnebb (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Grønnfink (39)
Dompap (19)
Blåmeis (8)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Granmeis (3)
Svartmeis (3)
Gråspett (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Nøttekråke (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Dompap (19)
Blåmeis (8)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Dompap (15)
Blåmeis (14)
Gråsisik (12)
Kjøttmeis (6)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Stillits (2)
Toppmeis (2)
Nøttekråke (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Når kommer våren?
03.04.2017
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
03.04.2017 Ankomst bjørkefink
Når kommer våren?
03.04.2017
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
02.04.2017 Ankomst rødstrupe
Når kommer våren?
28.03.2017
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
27.03.2017 Ankomst bokfink
28.03.2017 Ankomst svarttrost
Fugler ved foringsplassen
18.02.2017
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Gråsisik (25)
Stillits (7)
Dompap (3)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
17.02.2017
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Nøttekråke (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Grønnfink (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2017
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Dompap (5)
Kjøttmeis (5)
Nøttekråke (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Ekorn (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2017
Elinor A. Rønning
Bakketeigen/ bebygd område (Ål, Viken)
Stillits (2)
1 - 15 av 68 siste»»