Miljolare.no

Område: Daleelva

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
Frosker (Anura)
Buorm (Natrix natrix)
Ørret (Salmo trutta)
BEKKIS: Bunndyr
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Vi har fått hjelp av
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Oppfølging av bekken
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Tiltak
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Søppel i og langs bekken
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Vannkvalitet
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske og kjemiske observasjoner
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Forurensningstilførsler
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Bruk av bekken
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Menneskelige inngrep
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Bunnforhold
07.11.1994
Litlabø skule
Daleelva (Stord, Vestland)
(1)
 
1 - 15 av 17 siste»»