Miljolare.no

Område: Stend

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Karianne Foss Nygaard
Stend (Bergen, Vestland)
Svarttrost (27)
Stokkand (14)
Blåmeis (3)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Brunrotte (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Karianne Foss Nygaard
Stend (Bergen, Vestland)
Blåmeis (4)
Stokkand (4)
Bjørkefink (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Kjøttmeis (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Karianne Foss Nygaard
Stend (Bergen, Vestland)
Svarttrost (8)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Karianne Foss Nygaard
Stend (Bergen, Vestland)
Svarttrost (25)
Stokkand (20)
Blåmeis (5)
Fiskemåke (5)
Kjøttmeis (3)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Karianne Foss Nygaard
Stend (Bergen, Vestland)
Svarttrost (4)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Blåmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Karianne Foss Nygaard
Stend (Bergen, Vestland)
Kråke (26)
Knoppsvane (11)
Stokkand (5)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Rødstrupe (2)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Karianne Foss Nygaard
Stend (Bergen, Vestland)
Kråke (17)
Fiskemåke (11)
Stokkand (11)
Grågås (7)
Kanadagås (7)
Svarttrost (7)
Knoppsvane (4)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Gråhegre (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Toppskarv (1)
Trekryper (1)