Miljolare.no

Område: bebygd område

Fugler ved foringsplassen
06.09.2022
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Oter (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (9)
Grønnsisik (9)
Bjørkefink (8)
Svarttrost (6)
Gråsisik (2)
Svartmeis (2)
Jernspurv (1)
Katt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Svarttrost (9)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Fuglekonge (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Grønnsisik (1)
 
Fugler og fuglekasser
07.04.2020
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
  
Fugler og fuglekasser
14.05.2020
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
  
Fugler og fuglekasser
14.05.2020
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
  
Fugler og fuglekasser
14.05.2020
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
 
Fugler og fuglekasser
14.05.2020
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Kjøttmeis (Parus major)
 
Fugler og fuglekasser
14.05.2020
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Kjøttmeis (Parus major)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (8)
Grønnsisik (5)
Bjørkefink (3)
Svarttrost (3)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2019
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Svarttrost (6)
Katt (2)
Granmeis (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
21.03.2018
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Gråsisik (250)
Grønnsisik (16)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (13)
Skjære (6)
Løvmeis (5)
Svarttrost (5)
Dompap (4)
Svartmeis (3)
Gråtrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Tom Solberg
bebygd område (Sunnfjord, Vestland)
Gråsisik (200)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (6)
Grønnsisik (6)
Svarttrost (6)
Svartmeis (4)
Gråtrost (1)
 
1 - 15 av 32 siste»»