Miljolare.no

Område: Torvhaugan

Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Kråke (44)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (8)
Bydue (6)
Blåmeis (5)
Granmeis (4)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Havørn (1)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Grønnfink (6)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (25)
Bjørkefink (21)
Kråke (20)
Bydue (7)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Bydue (12)
Gråspurv (8)
Kråke (6)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gjerdesmett (1)
Kattugle (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Brunsisik (2)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråsisik (48)
Gråspurv (17)
Bjørkefink (8)
Blåmeis (8)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Bydue (3)
Havørn (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Polarsisik (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (15)
Grønnfink (7)
Kråke (6)
Skjære (6)
Bydue (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Hjort (2)
Rådyr (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (34)
Grønnfink (25)
Bydue (12)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (34)
Grønnfink (25)
Bydue (12)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (30)
Grønnfink (25)
Bydue (4)
Furukorsnebb (4)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Gråsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (9)
Bydue (6)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Furukorsnebb (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Grønnfink (85)
Gråspurv (15)
Båndkorsnebb (8)
Kjøttmeis (5)
Bydue (3)
Furukorsnebb (3)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gråtrost (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Tore Hals
Torvhaugan (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråsisik (10)
Grønnfink (8)
Blåmeis (7)
Gråspurv (7)
Kjøttmeis (5)
Bydue (3)
Grønnsisik (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Rødstrupe (1)