Miljolare.no

Område: Vintervollen, Glåmos

Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Dompap (7)
Løvmeis (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Spettmeis (4)
Ekorn (3)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2019
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Gråsisik (20)
Dompap (10)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Løvmeis (5)
Spettmeis (4)
Ekorn (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2018
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Dompap (7)
Løvmeis (5)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2017
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Dompap (8)
Løvmeis (7)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Kjøttmeis (10)
Dompap (9)
Løvmeis (6)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2014
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Granmeis (20)
Dompap (6)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Gråsisik (12)
Dompap (8)
Grønnfink (6)
Løvmeis (6)
Sidensvans (4)
Skjære (4)
Ekorn (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Dompap (8)
Granmeis (5)
Kjøttmeis (3)
Skjære (2)
Blåmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Torill Sandkjernan
Vintervollen, Glåmos (Røros, Trøndelag)
Dompap (15)
Gråsisik (15)
Grønnfink (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Nøtteskrike (1)