Miljolare.no

Område: Hjørungneset

Fugler ved foringsplassen
27.01.2014
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Sidensvans (26)
Fuglekonge (5)
Havørn (4)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Fiskemåke (50)
Gråmåke (20)
Svartbak (10)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (4)
Sangsvane (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Svarttrost (4)
Dompap (3)
Gråhegre (3)
Kråke (3)
Havørn (2)
Munk (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Toppskarv (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Kattugle (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Gråhegre (5)
Kjøttmeis (5)
Havørn (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Ravn (3)
Toppskarv (3)
Gjerdesmett (2)
Gråtrost (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Stjertmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Gråmåke (25)
Ærfugl (13)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Toppskarv (6)
Blåmeis (5)
Gråhegre (4)
Grønnfink (4)
Spettmeis (4)
Havørn (3)
Kråke (3)
Sangsvane (3)
Toppdykker (3)
Ravn (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Fiskemåke (50)
Svartbak (20)
Grønnfink (13)
Kjøttmeis (11)
Kråke (10)
Blåmeis (9)
Granmeis (7)
Dompap (5)
Svarttrost (5)
Gråhegre (4)
Rødstrupe (4)
Grønnsisik (3)
Spettmeis (3)
Gjerdesmett (2)
Havørn (2)
Skjære (2)
Toppskarv (2)
Trekryper (2)
Polarsisik (1)