Miljolare.no

Område: Nedre Jervan, Tufthaugen

Fugler ved foringsplassen
08.11.2019
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Konglebit (6)
Fugler ved foringsplassen
01.03.2019
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Gråsisik (18)
Gulspurv (11)
Dompap (7)
Blåmeis (5)
Flaggspett (3)
Ekorn (2)
Kjøttmeis (2)
Svartmeis (2)
Spurvehauk (1)
Spurveugle (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
08.08.2018
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Fjellvåk (2)
Dvergfalk (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Dompap (16)
Gulspurv (8)
Grønnsisik (7)
Blåmeis (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Gråsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Snømus (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2017
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Gråsisik (20)
Gulspurv (15)
Dompap (9)
Blåmeis (5)
Svartmeis (5)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
17.04.2016
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Gransanger (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Gulspurv (30)
Dompap (4)
Grønnsisik (4)
Svartmeis (4)
Granmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Gråsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2012
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Grønnfink (30)
Gulspurv (9)
Dompap (8)
Granmeis (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Svartmeis (4)
Flaggspett (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Gulspurv (8)
Dompap (6)
Grønnfink (5)
Granmeis (4)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Svartmeis (1)