Miljolare.no

Område: Fellstadveien Øyer

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Skjære (11)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Orrfugl (5)
Kråke (4)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Hare (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Dompap (14)
Skjære (12)
Blåmeis (8)
Grønnsisik (8)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (4)
Spettmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Elg (2)
Rødrev (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Blåmeis (10)
Skjære (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (6)
Nøtteskrike (4)
Ekorn (2)
Elg (2)
Hare (2)
Rødrev (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Dompap (16)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Elg (3)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2015
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Dompap (18)
Kjøttmeis (12)
Skjære (10)
Grønnfink (8)
Granmeis (6)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Grønnsisik (3)
Elg (2)
Hare (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Dompap (22)
Skjære (12)
Granmeis (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Grønnfink (4)
Kjernebiter (4)
Nøtteskrike (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2013
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Dompap (16)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (6)
Grønnsisik (6)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Dompap (18)
Grønnfink (15)
Kjøttmeis (8)
Skjære (7)
Nøtteskrike (5)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Johannes Buenget
Fellstadveien Øyer (Øyer, Innlandet)
Dompap (16)
Grønnfink (7)
Kjernebiter (6)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)