Miljolare.no

Område: Hamar

Plankton i ferskvatn
27.08.2010
Hempa skole
Hamar (Ringsaker, Innlandet)
Kiselalger (Bacillariophyceae)
Grønnalger (Chlorophyceae)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Hjuldyr (Rotifera)
Undersøkje utsjånad og lukt
27.08.2010
Hempa skole
Hamar (Ringsaker, Innlandet)
Siktedjupn: 4.5 m
Farge på vatnet: Grønleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Temperatur og saltholdighet i vann
27.08.2010
Hempa skole
Hamar (Ringsaker, Innlandet)
14ºC
 
Er vatnet vårt surt?
27.08.2010
Hempa skole
Hamar (Ringsaker, Innlandet)
pH 7 (vann)
Vannkvaliteten
27.08.2010
Hempa skole
Hamar (Ringsaker, Innlandet)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning