Miljolare.no

Område: Fjell

Dyreobservasjoner
10.04.2010
Knappskog skule
Fjell (Øygarden, Vestland)
Bier og humler (Apidae)
Padde (Bufo bufo)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Skjære (Pica pica)
Planteregistreringer
10.04.2010
Knappskog skule
Fjell (Øygarden, Vestland)
Bjørnekam (Blechnum spicant)
Hassel (Corylus avellana)
Furu (Pinus sylvestris)
Bjørnemose (Polytrichum sp.)
Hestehov (Tussilago farfara)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Når kommer våren?
10.04.2010
Knappskog skule
Fjell (Øygarden, Vestland)
10.04.2010 Blomstring hestehov
10.04.2010 Voksenstadiet humler