Miljolare.no

Område: Solvang i Kvina

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Grønnfink (20)
Kråke (15)
Dompap (10)
Kjøttmeis (8)
Toppskarv (8)
Svartmeis (6)
Gråhegre (5)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Havørn (3)
Ravn (2)
Hare (1)
Katt (1)
Munk (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Grønnfink (15)
Dompap (8)
Kråke (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Elg (4)
Granmeis (4)
Gråmåke (4)
Ekorn (3)
Gråhegre (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Bjørkefink (18)
Gråmåke (15)
Kjøttmeis (10)
Dompap (8)
Grønnfink (8)
Kråke (8)
Blåmeis (6)
Gråsisik (6)
Siland (6)
Granmeis (5)
Havørn (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Katt (3)
Sangsvane (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Gråtrost (2)
Munk (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Elg (1)
Gråspett (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Kråke (12)
Gråmåke (8)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Havørn (4)
Skjære (4)
Varsler (4)
Ravn (3)
Ekorn (2)
Svartbak (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Røyskatt (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2016
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Gråmåke (200)
Kråke (30)
Grønnfink (12)
Dompap (10)
Svartbak (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Grønnsisik (6)
Gråsisik (5)
Svarttrost (4)
Granmeis (3)
Havørn (3)
Markmus (3)
Ravn (3)
Elg (2)
Gråhegre (2)
Katt (2)
Fossekall (1)
Gråspett (1)
Rødrev (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Gråmåke (30)
Kråke (30)
Kjøttmeis (20)
Dompap (18)
Grønnfink (12)
Granmeis (10)
Sidensvans (10)
Svartbak (10)
Blåmeis (8)
Siland (8)
Gråhegre (5)
Skjære (5)
Gråtrost (4)
Grønnsisik (4)
Ravn (4)
Stokkand (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Nøtteskrike (2)
Ringdue (2)
Ekorn (1)
Elg (1)
Hønsehauk (1)
Munk (1)
Rødrev (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
09.02.2014
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Dompap (20)
Kråke (15)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Granmeis (8)
Grønnfink (6)
Siland (6)
Svartbak (6)
Ærfugl (6)
Skjære (5)
Gråmåke (4)
Gråsisik (4)
Ravn (4)
Svarttrost (4)
Gråhegre (3)
Grønnsisik (3)
Havørn (3)
Nøtteskrike (3)
Elg (2)
Fossekall (2)
Pilfink (2)
Rødrev (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Gråsisik (25)
Grønnsisik (22)
Gråmåke (12)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Granmeis (6)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Kråke (4)
Havørn (2)
Ravn (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Gråsisik (25)
Grønnsisik (22)
Gråmåke (14)
Kjøttmeis (8)
Skjære (7)
Dompap (6)
Granmeis (6)
Kråke (6)
Blåmeis (5)
Ravn (4)
Havørn (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2013
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Grønnsisik (25)
Gråsisik (22)
Gråmåke (21)
Kråke (15)
Kjøttmeis (12)
Grønnfink (8)
Skjære (8)
Dompap (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (5)
Havørn (4)
Ravn (4)
Sidensvans (4)
Katt (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Grønnfink (15)
Gråmåke (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (6)
Granmeis (5)
Kråke (5)
Ravn (4)
Havørn (2)
Skjære (2)
Toppskarv (2)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Grønnfink (38)
Kjøttmeis (12)
Gråmåke (10)
Gråsisik (6)
Blåmeis (5)
Granmeis (5)
Kråke (5)
Toppskarv (5)
Dompap (4)
Ravn (4)
Skjære (4)
Havørn (3)
Svarttrost (2)
Lirype (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Jostein Solvang
Solvang i Kvina (Lurøy, Nordland)
Kjøttmeis (25)
Kråke (6)
Granmeis (5)
Gråhegre (5)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Gråmåke (4)
Flaggspett (3)
Grønnfink (3)
Havørn (3)
Svarttrost (2)
Toppskarv (1)
Varsler (1)