Miljolare.no

Område: anholtv. 91/93

Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Anne Hilde Johansen
anholtv. 91/93 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gråspurv (45)
Blåmeis (11)
Nøtteskrike (5)
Dompap (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Grønnspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Anne Hilde Johansen
anholtv. 91/93 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (11)
Dompap (9)
Skjære (9)
Gråspurv (7)
Kjøttmeis (4)
Kråke (3)
Nøtteskrike (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Anne Hilde Johansen
anholtv. 91/93 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (12)
Gråspurv (9)
Dompap (7)
Grønnfink (6)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Skjære (4)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Anne Hilde Johansen
anholtv. 91/93 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (29)
Gulspurv (11)
Kjøttmeis (6)
Nøtteskrike (5)
Dompap (4)
Skjære (3)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Anne Hilde Johansen
anholtv. 91/93 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gråspurv (32)
Blåmeis (14)
Dompap (10)
Gulspurv (9)
Kjøttmeis (9)
Skjære (9)
Nøtteskrike (7)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Kråke (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Anne Hilde Johansen
anholtv. 91/93 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Anne Hilde Johansen
anholtv. 91/93 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (11)
Kjøttmeis (7)
Dompap (6)
Gråspurv (6)
Nøtteskrike (4)
Kråke (2)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Anne Hilde Johansen
anholtv. 91/93 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (31)
Nøtteskrike (5)
Blåmeis (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)