Miljolare.no

Område: Rauerskauveien 559

Fugler ved foringsplassen
19.01.2020
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Grønnfink (24)
Dompap (23)
Gråsisik (18)
Grønnsisik (15)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Kjøttmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Sidensvans (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Hønsehauk (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2019
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Grønnfink (45)
Dompap (42)
Gråsisik (6)
Pilfink (6)
Nøtteskrike (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Elg (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Dompap (22)
Gråsisik (18)
Pilfink (17)
Blåmeis (12)
Nøtteskrike (7)
Stillits (6)
Ekorn (5)
Stjertmeis (4)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Grønnfink (27)
Blåmeis (10)
Dompap (8)
Pilfink (4)
Gulspurv (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Gulspurv (11)
Dompap (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Grønnfink (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Gulspurv (25)
Dompap (24)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Pilfink (4)
Kjøttmeis (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2014
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Gulspurv (10)
Pilfink (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Gråsisik (32)
Dompap (10)
Gulspurv (8)
Pilfink (7)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (3)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Dompap (18)
Pilfink (10)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Svartmeis (2)
Gulspurv (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Dompap (14)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gulspurv (4)
Grønnfink (3)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)