Miljolare.no

Område: Vifstadlia

Fenologi
20.04.2007
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Gråor (Alnus incana)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Hassel (Corylus avellana)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Hestehov (Tussilago farfara)
Fenologi
05.12.2006
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Ask (Fraxinus excelsior)
Fenologi
10.05.2005
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Ask (Fraxinus excelsior)
Fenologi
02.12.2006
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Spisslønn (Acer platanoides)
Gråor (Alnus incana)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bjørk (Betula pubescens)
Hassel (Corylus avellana)
Ask (Fraxinus excelsior)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Eple (Malus ×domestica)
Osp (Populus tremula)
Kirsebær (Prunus cerasus)
Plomme (Prunus domestica)
Hegg (Prunus padus)
Hagerips (Ribes rubrum)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Syrin (Syringa vulgaris)
Hestehov (Tussilago farfara)
Fenologi
30.11.2005
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Eple (Malus ×domestica)
Plomme (Prunus domestica)
Fenologi
30.11.2005
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Spisslønn (Acer platanoides)
Gråor (Alnus incana)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bjørk (Betula pubescens)
Hassel (Corylus avellana)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Eple (Malus ×domestica)
Osp (Populus tremula)
Kirsebær (Prunus cerasus)
Plomme (Prunus domestica)
Hegg (Prunus padus)
Hagerips (Ribes rubrum)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Syrin (Syringa vulgaris)
Hestehov (Tussilago farfara)
Fenologi
29.03.2005
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Hassel (Corylus avellana)
Fenologi
19.02.2005
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Gråor (Alnus incana)
Fenologi
15.10.2004
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Syrin (Syringa vulgaris)
Fenologi
15.11.2004
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Spisslønn (Acer platanoides)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Hassel (Corylus avellana)
Ask (Fraxinus excelsior)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Syrin (Syringa vulgaris)
Fenologi
09.05.2004
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Spisslønn (Acer platanoides)
Gråor (Alnus incana)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bjørk (Betula pubescens)
Hassel (Corylus avellana)
Ask (Fraxinus excelsior)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Eple (Malus ×domestica)
Osp (Populus tremula)
Kirsebær (Prunus cerasus)
Plomme (Prunus domestica)
Hegg (Prunus padus)
Hagerips (Ribes rubrum)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Syrin (Syringa vulgaris)
Hestehov (Tussilago farfara)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Fenologi
19.04.2004
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Hassel (Corylus avellana)
Hagerips (Ribes rubrum)
Syrin (Syringa vulgaris)
Fenologi
31.03.2004
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Fenologi
19.03.2004
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Hassel (Corylus avellana)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Hestehov (Tussilago farfara)
Fenologi
03.12.2003
Bioforsk Midt-Norge
Vifstadlia (Stjørdal, Trøndelag)
Spisslønn (Acer platanoides)
Gråor (Alnus incana)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bjørk (Betula pubescens)
Hassel (Corylus avellana)
Ask (Fraxinus excelsior)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Eple (Malus ×domestica)
Osp (Populus tremula)
Kirsebær (Prunus cerasus)
Plomme (Prunus domestica)
Hegg (Prunus padus)
Hagerips (Ribes rubrum)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Syrin (Syringa vulgaris)
Hestehov (Tussilago farfara)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)