Miljolare.no

Område: borgen

Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (26)
Kjøttmeis (21)
Blåmeis (17)
Pilfink (13)
Nøtteskrike (8)
Dompap (7)
Ekorn (5)
Løvmeis (4)
Rådyr (4)
Spettmeis (4)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (15)
Pilfink (15)
Blåmeis (11)
Ekorn (5)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Grønnspett (1)
Løvmeis (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (7)
Nøtteskrike (7)
Kjøttmeis (6)
Ekorn (2)
Kråke (2)
Ringdue (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Granmeis (1)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (36)
Bjørkefink (32)
Kjøttmeis (19)
Blåmeis (14)
Pilfink (13)
Nøtteskrike (11)
Kjernebiter (7)
Dompap (5)
Granmeis (4)
Ringdue (4)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (40)
Kjøttmeis (19)
Pilfink (17)
Grønnfink (15)
Blåmeis (11)
Dompap (10)
Nøtteskrike (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2013
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (35)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (11)
Pilfink (10)
Dompap (7)
Nøtteskrike (4)
Granmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2012
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Fossekall (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (38)
Pilfink (13)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (9)
Skjære (9)
Dompap (8)
Nøtteskrike (5)
Grønnfink (4)
Kjernebiter (4)
Granmeis (3)
Gråsisik (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (15)
Kjøttmeis (11)
Pilfink (10)
Blåmeis (7)
Spettmeis (4)
Stillits (4)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Ravn (2)
Skjære (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Gråspurv (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2010
arne kr. lerstang
borgen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Stokkand (26)
Kjøttmeis (21)
Nøtteskrike (9)
Blåmeis (4)
Gulspurv (4)
Pilfink (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)