Miljolare.no

Område: Kramprudvegen 84

Fugler ved foringsplassen
22.01.2020
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Gråsisik (50)
Dompap (6)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Kråke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Sidensvans (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2020
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Gråsisik (50)
Dompap (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (2)
Sidensvans (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2019
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Dompap (10)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Blåmeis (6)
Stjertmeis (6)
Kjøttmeis (3)
Dompap (2)
Kråke (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2017
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Dompap (11)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2016
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (2)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2015
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Dompap (8)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2014
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
 
Fugler ved foringsplassen
21.01.2014
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Dompap (19)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (3)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Dompap (12)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Når kommer våren?
11.04.2011
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
11.04.2011 Blomstring hassel
Når kommer våren?
10.04.2011
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
04.04.2011 Ankomst hvitkinngås
07.04.2011 Ankomst rødstrupe
08.04.2011 Ankomst fiskemåke
10.04.2011 Ankomst trane
10.04.2011 Ankomst kortnebbgås
10.04.2011 Ankomst gråtrost
06.04.2011 Blomstring oreslekta
Når kommer våren?
02.04.2011
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
02.04.2011 Voksenstadiet skogsmaur
Når kommer våren?
31.03.2011
John Eikanger
Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
31.03.2011 Ankomst bokfink
1-15 av 20 siste»»