Miljolare.no

Område: Framitun

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (23)
Blåmeis (8)
Dompap (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2020
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Gråsisik (18)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (4)
Kongeørn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (20)
Kråke (8)
Skjære (7)
Blåmeis (5)
Granmeis (3)
Spurvehauk (2)
Svarttrost (2)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Gråsisik (8)
Granmeis (4)
Dompap (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (10)
Gråspurv (8)
Kråke (5)
Granmeis (2)
Kattugle (2)
Kongeørn (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (12)
Gråspurv (10)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2014
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (12)
Kråke (10)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Skjære (4)
Svarttrost (3)
Granmeis (2)
Dompap (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2013
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Gråmåke (12)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Kråke (8)
Granmeis (6)
Skjære (6)
Svarttrost (5)
Gråspurv (4)
Gråhegre (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Havørn (1)
Knoppsvane (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kråke (12)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Granmeis (6)
Svarttrost (5)
Gråspurv (4)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bergirisk (1)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Når kommer våren?
16.04.2011
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
12.04.2011 Ankomst linerle
10.04.2011 Ankomst tjeld
10.04.2011 Gåsunger selje
13.04.2011 Voksenstadiet neslesommerfugl
13.04.2011 Ankomst linerle
01.04.2011 Ankomst bokfink
03.04.2011 Ankomst tjeld
01.04.2011 Ankomst ringdue
16.04.2011 Ankomst kjernebiter
16.04.2011 Ankomst vandrefalk
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Granmeis (4)
Kråke (4)
Svarttrost (4)
Spettmeis (3)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (6)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)