Miljolare.no

Område: Sletten

Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Ærfugl (17)
Kjøttmeis (14)
Granmeis (11)
Lirype (9)
Kråke (7)
Stokkand (7)
Svartbak (7)
Toppskarv (7)
Alke (5)
Havelle (5)
Havørn (5)
Grønnfink (4)
Ravn (4)
Dompap (3)
Gråhegre (3)
Orrfugl (3)
Skjære (3)
Storfugl (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Svarttrost (2)
Hubro (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
 
Bilder av området
25.03.2011
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Ærfugl (20)
Kjøttmeis (19)
Grønnfink (17)
Granmeis (13)
Stokkand (7)
Skjære (5)
Kråke (4)
Ravn (4)
Bjørkefink (3)
Dompap (3)
Gråmåke (3)
Gråspurv (3)
Gråtrost (3)
Havørn (3)
Rødvingetrost (3)
Bokfink (2)
Jordugle (2)
Rype (2)
Svartbak (2)
Toppskarv (2)
Gråhegre (1)
Hønsehauk (1)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Kjøttmeis (22)
And (17)
Granmeis (17)
Grønnfink (14)
Ærfugl (11)
Ravn (7)
Gråmåke (5)
Havørn (5)
Rype (5)
Skjære (5)
Dompap (4)
Kråke (4)
Stokkand (4)
Bjørkefink (3)
Gråhegre (3)
Gråspurv (3)
Rødvingetrost (3)
Toppskarv (3)
Bokfink (2)
Hønsehauk (2)
Orrfugl (2)
Jordugle (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Storjo (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grønnfink (44)
Kjøttmeis (31)
Granmeis (19)
Ærfugl (11)
And (7)
Rype (5)
Havørn (4)
Gråsisik (3)
Gråspurv (3)
Bjørkefink (2)
Skjære (2)
Gråmåke (1)
Orrfugl (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grønnfink (47)
Kjøttmeis (33)
Granmeis (17)
Ærfugl (9)
And (6)
Havørn (4)
Bjørkefink (3)
Rype (3)
Orrfugl (2)
Skjære (2)
Gråspurv (1)
Kråke (1)
Rødvingetrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2010
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Kjøttmeis (45)
Grønnfink (30)
Granmeis (25)
Ærfugl (14)
And (7)
Kråke (5)
Ringdue (5)
Dompap (4)
Havørn (3)
Skjære (3)
Gråmåke (2)
Hønsehauk (2)
Rype (2)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)