Miljolare.no

Område: Bjørndal, Meklenborg

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Grønnfink (15)
Grønnsisik (14)
Kjøttmeis (12)
Skjære (9)
Blåmeis (8)
Dompap (6)
Nøtteskrike (4)
Svarttrost (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
21.01.2019
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Gulspurv (40)
Skjære (13)
Grønnfink (9)
Dompap (8)
Kjøttmeis (5)
Rådyr (5)
Blåmeis (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Nøtteskrike (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Stjertmeis (2)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
20.04.2018
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Kjøttmeis (6)
Ringdue (6)
Bjørkefink (5)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Grønnfink (3)
Stillits (3)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Ringtrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Gulspurv (14)
Grønnfink (13)
Kjøttmeis (10)
Dompap (8)
Rådyr (7)
Skjære (7)
Svarttrost (5)
Ekorn (4)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråtrost (1)
Nøttekråke (1)
Rødvingetrost (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2017
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Gulspurv (16)
Ekorn (14)
Skjære (12)
Svarttrost (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (6)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (2)
Gråsisik (1)
Gråtrost (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2016
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Bjørkefink (38)
Gulspurv (27)
Skjære (14)
Pilfink (9)
Dompap (6)
Rådyr (5)
Grønnsisik (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Kjernebiter (1)
Kråke (1)
Nøttekråke (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Skjære (14)
Gulspurv (13)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (5)
Ekorn (3)
Rådyr (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Gulspurv (21)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (4)
Blåmeis (3)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Gulspurv (27)
Skjære (8)
Kjøttmeis (7)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Gulspurv (19)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (5)
Dompap (4)
Grønnsisik (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Kjøttmeis (8)
Dompap (3)
Flaggspett (3)
Gulspurv (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Gråspett (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Øydis Fjørtoft
Bjørndal, Meklenborg (Oslo)
Gulspurv (22)
Grønnfink (16)
Kjøttmeis (11)
Gråsisik (9)
Blåmeis (8)
Grønnsisik (8)
Dompap (7)
Skjære (6)
Svarttrost (5)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)