Miljolare.no

Område: Kulturlandskap

Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Andreas Eikrem
Kulturlandskap (Sula, Møre og Romsdal)
Dompap (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (3)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Krykkje (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Andreas Eikrem
Kulturlandskap (Sula, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (5)
Svartmeis (5)
Kjøttmeis (3)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Havørn (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Andreas Eikrem
Kulturlandskap (Sula, Møre og Romsdal)
Grønnfink (25)
Grågås (5)
Gråsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Kråke (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Blåmeis (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Andreas Eikrem
Kulturlandskap (Sula, Møre og Romsdal)
Grønnfink (20)
Gråtrost (9)
Gråsisik (5)
Grønnsisik (5)
Kjøttmeis (4)
Havørn (2)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2010
Andreas Eikrem
Kulturlandskap (Sula, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (10)
Svartmeis (5)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Kråke (3)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Andreas Eikrem
Kulturlandskap (Sula, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (7)
Svartmeis (5)
Blåmeis (1)
Havørn (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Storskarv (1)