Miljolare.no

Område: Kleivane

Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Frode Martinussen
Kleivane (Samnanger, Hordaland)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (15)
Granmeis (4)
Fuglekonge (2)
Gråsisik (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Grønnfink (1)
Løvmeis (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2015
Frode Martinussen
Kleivane (Samnanger, Hordaland)
Kjøttmeis (7)
Granmeis (6)
Grønnfink (6)
Blåmeis (5)
Svartmeis (3)
Gråspett (2)
Nøtteskrike (2)
Dvergspett (1)
Ekorn (1)
Hvitryggspett (1)
Løvmeis (1)
Ravn (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Frode Martinussen
Kleivane (Samnanger, Hordaland)
Gråsisik (11)
Granmeis (6)
Dompap (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Grønnfink (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Hvitryggspett (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Frode Martinussen
Kleivane (Samnanger, Hordaland)
Grønnfink (25)
Grønnsisik (11)
Dompap (7)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (4)
Blåmeis (3)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (2)
Gråspett (1)
Hvitryggspett (1)
Kongeørn (1)
Løvmeis (1)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Frode Martinussen
Kleivane (Samnanger, Hordaland)
Grønnfink (85)
Dompap (10)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Granmeis (4)
Svartmeis (3)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Frode Martinussen
Kleivane (Samnanger, Hordaland)
Gråsisik (40)
Grønnfink (22)
Stjertmeis (12)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Gråspett (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Kattugle (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Frode Martinussen
Kleivane (Samnanger, Hordaland)
Gråsisik (35)
Dompap (17)
Grønnfink (14)
Blåmeis (11)
Stjertmeis (7)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2009
Frode Martinussen
Kleivane (Samnanger, Hordaland)
Kjøttmeis (10)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Løvmeis (4)
Stjertmeis (4)
Blåmeis (3)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Skjære (1)