Miljolare.no

Område: Sandvikselva 1

Bakterier i drikkevann
22.09.2009
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
Bakterietall: Høyt
Type vannkilde: Bekk/innsjø
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
0.3ºC
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
 
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
 
Vannkvaliteten
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
Noe påvirket av surt vann
Noe skadet av overgjødsling
Påvirket eller skadet av annen type forurensning
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
pH 8 (vann)
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
0.5ºC
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
3ºC
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
pH 8 (vann)
Påvekstorganismar i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
Bladmoser (Bryophyta)
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
pH 7 (vann)
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
 
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
 
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
 
Undersøkje utsjånad og lukt
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 1 (Bærum, Viken)
Farge på vatnet: Gråleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
1 - 15 av 31 siste»»