Miljolare.no

Område: Isielva 1

Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
pH 8 (vann)
Planteregistreringer
22.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
Lønneslekta (Acer)
Gråor (Alnus incana)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Alm (Ulmus glabra)
Påvekstorganismar i ferskvatn
22.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
Bladmoser (Bryophyta)
Er vatnet vårt surt?
22.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
pH 6 (vann)
««første 16 - 19 av 19