Miljolare.no

Område: bekkelaget

Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Pilfink (6)
Bydue (5)
Blåmeis (4)
Fuglekonge (4)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Gråspurv (2)
Gråtrost (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Pilfink (12)
Skjære (8)
Fuglekonge (6)
Gråsisik (6)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (4)
Bydue (3)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Gråspurv (2)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2015
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Pilfink (30)
Gråspurv (10)
Skjære (6)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2015
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Pilfink (15)
Dompap (6)
Skjære (6)
Gråspurv (5)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Pilfink (10)
Skjære (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Ekorn (3)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2015
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Pilfink (16)
Dompap (12)
Skjære (8)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (6)
Fuglekonge (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Ekorn (3)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
23.03.2014
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Gråspurv (6)
Grønnfink (6)
Pilfink (6)
Skjære (6)
Kjøttmeis (4)
Stillits (4)
Ringdue (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Svartmeis (2)
Hornugle (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Planteregistreringer
09.03.2014
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Hestehov (Tussilago farfara)
Fugleobservasjoner
19.03.2014
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
Stillits (Carduelis carduelis)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Ringdue (Columba palumbus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Pilfink (Passer montanus)
Svartmeis (Periparus ater)
Skjære (Pica pica)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Spettmeis (Sitta europaea)
Svarttrost (Turdus merula)
Når kommer våren?
15.04.2008
torhild leirvik
bekkelaget (Oslo)
07.04.2008 Ankomst linerle
27.03.2008 Blomstring hestehov
14.04.2008 Blomstring hvitveis
09.04.2008 Voksenstadiet humler