Miljolare.no

Område: Auglend

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Svarttrost (38)
Stær (33)
Gråspurv (16)
Pilfink (5)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Munk (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Fiskemåke (1)
Gjerdesmett (1)
Kaie (1)
Kråke (1)
Spurvehauk (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (40)
Svarttrost (9)
Pilfink (8)
Tyrkerdue (5)
Bjørkefink (4)
Bokfink (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Stær (70)
Gråspurv (35)
Svarttrost (22)
Pilfink (9)
Tyrkerdue (7)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Fiskemåke (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2018
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (25)
Svarttrost (22)
Stær (13)
Tyrkerdue (6)
Bokfink (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (40)
Svarttrost (20)
Stær (11)
Tyrkerdue (9)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Kaie (100)
Gråspurv (30)
Stær (25)
Pilfink (12)
Svarttrost (12)
Fiskemåke (8)
Tyrkerdue (5)
Grønnfink (4)
Ringdue (4)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Gråmåke (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Stær (50)
Gråspurv (22)
Kråke (15)
Svarttrost (10)
Pilfink (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (2)
Tyrkerdue (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnfink (1)
Gulspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (50)
Svarttrost (26)
Stær (24)
Skjære (6)
Kråke (5)
Fiskemåke (4)
Grønnfink (4)
Bokfink (2)
Pilfink (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Gråtrost (1)
Grønnsisik (1)
Kjøttmeis (1)
Rødstrupe (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Stær (60)
Gråspurv (35)
Grønnfink (35)
Svarttrost (20)
Bjørkefink (6)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Fiskemåke (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Stær (100)
Gråspurv (23)
Svarttrost (14)
Kråke (8)
Skjære (6)
Pilfink (5)
Fiskemåke (4)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Gråmåke (2)
Kjøttmeis (2)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Gulspurv (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (10)
Pilfink (10)
Svarttrost (9)
Kråke (8)
Fiskemåke (7)
Stær (7)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Kråke (30)
Kaie (20)
Stær (20)
Gråspurv (9)
Svarttrost (9)
Bjørkefink (5)
Grønnsisik (5)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Bokfink (3)
Gulspurv (3)
Ringdue (3)
Rødstrupe (3)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Grankorsnebb (1)
Grønnfink (1)
Ravn (1)
Svartkråke (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2009
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (10)
Svarttrost (7)
Pilfink (6)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2008
Kjell-Ove Hauge
Auglend (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (32)
Grønnfink (7)
Svarttrost (7)
Pilfink (6)
Skjære (6)
Kjøttmeis (3)
Granmeis (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)