Miljolare.no

Område: Nyborg

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Sangsvane (7)
Grønnfink (5)
Toppand (5)
Gråspurv (4)
Kjøttmeis (3)
Stokkand (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Toppskarv (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Gråsisik (7)
Svartmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Tyrkerdue (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Fiskemåke (5)
Grønnsisik (5)
Bokfink (3)
Pilfink (3)
Stokkand (3)
Svarttrost (3)
Gråspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Tyrkerdue (2)
Blåmeis (1)
Gråhegre (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Grønnfink (8)
Gråspurv (5)
Toppand (5)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Stokkand (4)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Tyrkerdue (2)
Gråhegre (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2013
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Gråspurv (4)
Grønnfink (4)
Stjertmeis (4)
Svarttrost (4)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Svarttrost (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Gråspurv (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
And (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Laksand (2)
Sangsvane (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Stjertmeis (7)
Svarttrost (6)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Pilfink (4)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2009
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
And (6)
Grønnfink (5)
Pilfink (5)
Gråspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Fiskemåke (1)
Gråhegre (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2008
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Hordaland)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Stjertmeis (6)
Blåmeis (5)
Svarttrost (5)
Bokfink (2)
Skjære (2)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Sivhøne (1)