Miljolare.no

Område: Bakke

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Gråmåke (20)
Svarttrost (9)
Kråke (8)
Skjære (7)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Rødstrupe (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Gråmåke (30)
Blåmeis (8)
Skjære (7)
Kjøttmeis (6)
Gråspurv (2)
Kråke (2)
Granmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Gråmåke (23)
Svarttrost (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Skjære (3)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Gråmåke (20)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Kråke (3)
Skjære (3)
Svarttrost (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Gråmåke (40)
Skjære (8)
Kråke (7)
Blåmeis (5)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Gråmåke (20)
Skjære (11)
Kjøttmeis (9)
Kråke (8)
Gråspurv (6)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Gråmåke (30)
Kråke (20)
Grønnsisik (15)
Skjære (10)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Dompap (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Kråke (14)
Kjøttmeis (9)
Svarttrost (8)
Blåmeis (7)
Skjære (7)
Granmeis (1)
Gråmåke (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Grønnfink (32)
Gråmåke (9)
Kjøttmeis (7)
Skjære (7)
Blåmeis (4)
Kråke (3)
Svarttrost (3)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Gråspurv (1)
Grønnsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Grønnfink (24)
Gråspurv (12)
Svarttrost (9)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Skjære (4)
Kråke (3)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Svarttrost (25)
Grønnsisik (11)
Kjøttmeis (4)
Gråspurv (3)
Blåmeis (2)
Fiskemåke (2)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Granmeis (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Kaie (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Skjære (6)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2008
Nina Olsnes Iversen
Bakke (Tysnes, Vestland)
Kjøttmeis (13)
Skjære (10)
Blåmeis (3)
Kråke (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)