Miljolare.no

Område: Gårdsdam - Hvam vgs.

Er vatnet vårt surt?
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Viken)
(Dammen )
pH 6.9 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Viken)
(Dammen )
Siktedjupn: 1.95 m
Farge på vatnet: Raudleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Plankton i ferskvatn
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Viken)
(Dammen )
Midd (Acari)
Calanoida
Dafnier (Daphnia)
Hjuldyr (Rotifera)
Planter i og ved ferskvatn
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Viken)
(Dammen )
Myrkonglefamilien (Araceae)
Klovasshår (Callitriche hamulata)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
Takrør (Phragmites australis)
Tjernaks (Potamogeton natans)
Sjøsivaks (Scirpus lacustris)
Brei dunkjevle (Typha latifolia)
Smådyr i ferskvatn
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Viken)
(Dammen )
Midd (Acari)
Libeller (Anisoptera)
Edderkopper (Araneae)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Mygg (Nematocera)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vannymfer (Zygoptera)
Amfibium og krypdyr
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Viken)
(Dammen )
Padde (Bufo bufo)
Småsalamander (Triturus vulgaris)