Miljolare.no

Nordisk Naturskule Eidfjord

Bilder av området
25.04.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
 
Fugler og fuglekasser
08.05.2008
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Kjøttmeis (Parus major)
 
Fugler og fuglekasser
17.04.2008
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
Kjøttmeis (Parus major)
 
Dyreobservasjoner
02.12.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
Kattugle (Strix aluco)
 
Når kommer våren?
14.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
13.05.2007 Ankomst blåstrupe
13.05.2007 Ankomst tornsanger
13.05.2007 Ankomst taksvale
13.05.2007 Ankomst smålom
 
Når kommer våren?
12.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
11.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst rødstilk
11.05.2007 Ankomst brunnakke
11.05.2007 Ankomst dobbeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst gulerle
09.05.2007 Ankomst storspove
 
Når kommer våren?
07.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
07.05.2007 Blomstring konvallfamilien
 
Når kommer våren?
07.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
03.05.2007 Ankomst munk
 
Når kommer våren?
07.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
03.05.2007 Ankomst låvesvale
03.05.2007 Ankomst buskskvett
03.05.2007 Ankomst trepiplerke
03.05.2007 Ankomst sildemåke
03.05.2007 Ankomst strandsnipe
03.05.2007 Ankomst grønnsisik
04.05.2007 Ankomst gransanger
03.05.2007 Ankomst rødstrupe
 
Når kommer våren?
06.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
05.05.2007 Blomstring skogfiol
06.05.2007 Blomstring engkarse
05.05.2007 Voksenstadiet årevinger
 
Når kommer våren?
06.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
06.05.2007 Blomstring alm
05.05.2007 Blomstring korsved
 
Når kommer våren?
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
02.05.2007 Voksenstadiet planteveps
02.05.2007 Voksenstadiet teger
 
Når kommer våren?
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
02.05.2007 Blomstring markjordbær
 
Når kommer våren?
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
01.05.2007 Ankomst trane
01.05.2007 Ankomst tårnfalk
01.05.2007 Ankomst fiskeørn
01.05.2007 Ankomst kaie
 
Når kommer våren?
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
30.04.2007 Voksenstadiet dagpåfugløye
01.05.2007 Ankomst storlom
 
1 - 15 av 34 siste»»