Miljolare.no

torild stensund

Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
torild stensund
Spangereidveien 483 (Farsund, Agder)
Tyrkerdue (25)
Kjøttmeis (23)
Stokkand (22)
Gråmåke (15)
Blåmeis (12)
Storskarv (11)
Gråspurv (6)
Skjære (4)
Kråke (3)
Knoppsvane (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2022
torild stensund
Spangereidveien 483 (Farsund, Agder)
Kjøttmeis (6)
Storskarv (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2021
torild stensund
Spangereidveien 483 (Farsund, Agder)
Kjøttmeis (8)
Fiskemåke (7)
Blåmeis (4)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Husmus (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2020
torild stensund
Spangereidveien 483 (Farsund, Agder)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (11)
Knoppsvane (7)
Skjære (5)
Stokkand (5)
Kvinand (4)
Kråke (3)
Storskarv (3)
Spettmeis (2)
Husmus (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2018
torild stensund
Spangereidveien 483 (Farsund, Agder)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (4)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
torild stensund
Spangereidveien 483 (Farsund, Agder)
Kjøttmeis (18)
Stokkand (13)
Svarttrost (6)
Knoppsvane (5)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Spettmeis (2)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2016
torild stensund
Markeveien (Farsund, Agder)
Kjøttmeis (8)
Svarttrost (8)
Gråspurv (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Kråke (3)
Stillits (3)
Rådyr (1)