Miljolare.no

Magne Audun Berge

Fugler ved foringsplassen
27.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (8)
Grønnfink (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (15)
Grønnfink (15)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Flaggspett (4)
Gulspurv (4)
Blåmeis (3)
Ekorn (3)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
23.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (15)
Grønnfink (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Ekorn (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
22.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (30)
Grønnfink (20)
Blåmeis (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Spettmeis (5)
Gulspurv (4)
Flaggspett (3)
Granmeis (3)
Svartmeis (3)
Ekorn (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
21.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (30)
Grønnfink (20)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Gulspurv (4)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
20.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Bjørkefink (30)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Spettmeis (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
19.02.2023
Magne Audun Berge
Høylandsdulda. (Gjesdal, Rogaland)
Grønnfink (15)
Bjørkefink (10)
Blåmeis (5)
Granmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Spettmeis (5)
Svartmeis (5)
Svarttrost (5)
Bokfink (3)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Magne Audun Berge
Nedre Vaulabakken 9 (Gjesdal, Rogaland)
Stillits (18)
Grønnfink (7)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Grønnsisik (4)
Stær (4)
Pilfink (2)
Bjørkefink (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Magne Audun Berge
Limagarden (Gjesdal, Rogaland)
Kjøttmeis (11)
Spettmeis (7)
Blåmeis (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Magne Audun Berge
Nedre Vaulabakken 9 (Gjesdal, Rogaland)
Stillits (20)
Grønnfink (7)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Bjørkefink (2)
Gråsisik (2)
Grønnsisik (2)
Pilfink (2)
Bokfink (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
09.02.2017
Magne Audun Berge
Nedre Vaulabakken 9 (Gjesdal, Rogaland)
Stillits (7)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Grønnfink (4)
Bokfink (3)
Svarttrost (3)
Bjørkefink (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
08.02.2017
Magne Audun Berge
Nedre Vaulabakken 9 (Gjesdal, Rogaland)
Blåmeis (4)
Gråspurv (3)
Pilfink (3)
Stillits (3)
Svarttrost (3)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2017
Magne Audun Berge
Limagarden (Gjesdal, Rogaland)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Spettmeis (6)
Svarttrost (4)
Rødstrupe (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2017
Magne Audun Berge
Limagarden (Gjesdal, Rogaland)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Bokfink (3)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2017
Magne Audun Berge
Limagarden (Gjesdal, Rogaland)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Spettmeis (5)
Stillits (5)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
1 - 15 av 31 siste»»