Miljolare.no

Agnar Lund

Fugler ved foringsplassen
20.01.2014
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (100)
Pilfink (10)
Blåmeis (8)
Grønnfink (8)
Dompap (6)
Gråsisik (6)
Kjøttmeis (6)
Nøtteskrike (6)
Granmeis (4)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Gråspett (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (20)
Grønnfink (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Gråsisik (3)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Pilfink (2)
Toppmeis (2)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2012
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
09.01.2012
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (30)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
02.01.2012
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (36)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2012
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (30)
Pilfink (24)
Sidensvans (12)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2012
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (30)
Pilfink (24)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2012
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (30)
Pilfink (10)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Snøspurv (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
16.01.2012
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Grønnfink (16)
Gulspurv (16)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Pilfink (4)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.01.2012
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (36)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (60)
Pilfink (14)
Grønnfink (11)
Blåmeis (8)
Dompap (5)
Gråsisik (4)
Skjære (3)
Kjøttmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2011
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (60)
Pilfink (14)
Grønnfink (11)
Blåmeis (8)
Gråsisik (4)
Dompap (3)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
17.01.2011
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (60)
Blåmeis (13)
Pilfink (6)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
10.01.2011
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (60)
Grønnfink (8)
Dompap (7)
Pilfink (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.01.2011
Agnar Lund
Hagen rundt huset (Sør-Odal, Innlandet)
Gulspurv (50)
Bjørkefink (8)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (5)
Dompap (4)
Gråsisik (3)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
««første 16 - 30 av 57 siste»»