Miljolare.no

Steinar Kåre Romfo

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Gråspurv (19)
Skjære (14)
Gråsisik (12)
Kjøttmeis (12)
Sidensvans (12)
Pilfink (11)
Blåmeis (9)
Grønnsisik (7)
Gulspurv (7)
Bjørkefink (6)
Grønnfink (6)
Bokfink (4)
Svarttrost (4)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Ringtrost (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Gråspurv (25)
Kjøttmeis (12)
Pilfink (11)
Grønnsisik (8)
Skjære (8)
Blåmeis (6)
Gulspurv (6)
Gråsisik (5)
Bokfink (4)
Svarttrost (4)
Bjørkefink (3)
Gråtrost (2)
Havørn (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Hønsehauk (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Gråspurv (57)
Pilfink (37)
Kjøttmeis (10)
Gråsisik (7)
Skjære (7)
Blåmeis (6)
Gulspurv (6)
Grønnsisik (5)
Bjørkefink (3)
Bokfink (3)
Kråke (3)
Svartmeis (3)
Svarttrost (3)
Grønnfink (2)
Ringtrost (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Sidensvans (13)
Kjøttmeis (7)
Dompap (6)
Gråspurv (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Skjære (5)
Grønnsisik (3)
Bjørkefink (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Hønsehauk (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Bokfink (1)
Grønnspett (1)
Nøtteskrike (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2019
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Gråsisik (17)
Grønnfink (12)
Havørn (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Skjære (15)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (6)
Gulspurv (6)
Svarttrost (5)
Bjørkefink (4)
Gråsisik (4)
Grønnsisik (4)
Kråke (4)
Rødstrupe (4)
Bokfink (3)
Dompap (2)
Havørn (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Skjære (9)
Kjøttmeis (8)
Gulspurv (7)
Gråspurv (6)
Sidensvans (6)
Blåmeis (5)
Gråsisik (4)
Grønnfink (4)
Kråke (4)
Bokfink (3)
Svarttrost (3)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Gråtrost (2)
Grønnsisik (2)
Havørn (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Rødvingetrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Kanadagås (34)
Sidensvans (13)
Skjære (12)
Gråspurv (9)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (7)
Grønnfink (7)
Bokfink (5)
Granmeis (5)
Kråke (5)
Svartmeis (5)
Bjørkefink (4)
Gulspurv (4)
Furukorsnebb (3)
Grønnsisik (3)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Havørn (2)
Hønsehauk (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Rødvingetrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2016
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Sidensvans (27)
Kjøttmeis (12)
Skjære (12)
Gråspurv (10)
Gulspurv (8)
Grønnfink (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (5)
Dompap (4)
Svartmeis (4)
Bjørkefink (3)
Bokfink (2)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Kanadagås (12)
Sidensvans (12)
Gråspurv (8)
Skjære (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Due (6)
Granmeis (6)
Bjørkefink (4)
Gulspurv (4)
Kråke (3)
Ravn (3)
Gråmåke (2)
Grønnfink (2)
Havørn (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Gråspurv (15)
Sidensvans (12)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (7)
Skjære (7)
Dompap (5)
Svartmeis (5)
Svarttrost (5)
Gulspurv (4)
Bokfink (2)
Kråke (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (7)
Skjære (6)
Granmeis (5)
Gulspurv (5)
Svarttrost (4)
Bokfink (3)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Grønnsisik (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Sidensvans (17)
Gråspurv (12)
Gulspurv (9)
Kjøttmeis (8)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Svartmeis (5)
Dompap (4)
Svarttrost (4)
Rødstrupe (3)
Granmeis (2)
Gråtrost (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Steinar Kåre Romfo
Hoelsandveien 44 (Sunndal, Møre og Romsdal)
Sidensvans (17)
Gråspurv (16)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (7)
Gulspurv (6)
Skjære (6)
Bjørkefink (5)
Dompap (4)
Svartmeis (4)
Kråke (3)
Svarttrost (3)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Steinar Kåre Romfo
Hoelsanden (Sunndal, Møre og Romsdal)
Gråspurv (13)
Sidensvans (12)
Skjære (7)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Blåmeis (4)
Bokfink (3)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (2)
Bjørkefink (1)