Miljolare.no

Åshild Svenke

Når kommer våren?
13.04.2009
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
28.03.2009 Ankomst tjeld
11.04.2009 Ankomst rødstrupe
11.04.2009 Ankomst løvsanger
10.04.2009 Ankomst rødvingetrost
11.04.2009 Ankomst storspove
11.04.2009 Voksenstadiet humler
11.04.2009 Voksenstadiet jordbier
13.04.2009 Ankomst lom
Når kommer våren?
09.04.2009
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
29.03.2009 Blomstring snøklokke
08.04.2009 Blomstring blåveis
08.04.2009 Blomstring hestehov
09.04.2009 Blomstring krokusslekta
Når kommer våren?
09.04.2009
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
08.04.2009 Ankomst bokfink
08.04.2009 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
08.03.2009
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
06.03.2009 Ankomst stær
19.02.2009 Ankomst gråtrost
21.01.2009 Ankomst fossekall
06.03.2009 Ankomst sangsvane
19.02.2009 Ankomst sidensvans
08.03.2009 Ankomst gråsisik
Fugler ved foringsplassen
25.01.2009
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (4)
Når kommer våren?
01.06.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
31.05.2008 Blomstring tiriltunge
30.05.2008 Blomstring maiblom
31.05.2008 Blomstring skogstjerne
Når kommer våren?
01.06.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
31.05.2008 Ankomst stokkand
Fugler og fuglekasser
29.05.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Stær (Sturnus vulgaris)
Når kommer våren?
29.05.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
28.05.2008 Ankomst låvesvale
28.05.2008 Ankomst munk
Når kommer våren?
26.05.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
25.05.2008 Ankomst krikkand
Når kommer våren?
26.05.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
25.05.2008 Blomstring bekkeblom
Når kommer våren?
26.05.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
22.05.2008 Blomstring hegg
Når kommer våren?
18.05.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
08.05.2008 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
18.05.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
11.05.2008 Blomstring gjøkesyre
18.05.2008 Blomstring engfiol
15.05.2008 Blomstring skogfiol
12.05.2008 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
18.05.2008
Åshild Svenke
Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
13.05.2008 Blomstring bjørk
1 - 15 av 35 siste»»