Miljolare.no

Kristoffer Kiærbech

Fugler ved foringsplassen
31.10.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Fuglekonge (4)
Fugler ved foringsplassen
22.12.2018
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Rådyr (2)
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
06.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (8)
Rødvingetrost (8)
Svarthvit fluesnapper (5)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Buskskvett (2)
Linerle (2)
Måltrost (2)
Sivsanger (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
30.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (10)
Kjøttmeis (8)
Skjære (5)
Svarthvit fluesnapper (5)
Bjørkefink (4)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Kråke (4)
Måltrost (4)
Gråmåke (2)
Linerle (2)
Sivsanger (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Løvsanger (1)
Rugde (1)
Sangsvane (1)
Slagugle (1)
Fugler ved foringsplassen
21.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Løvsanger (20)
Gransanger (8)
Fugler ved foringsplassen
21.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (10)
Bjørkefink (8)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Måltrost (2)
Sangsvane (2)
Sivsanger (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rugde (1)
Fugler ved foringsplassen
07.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Rugde (2)
Fugler ved foringsplassen
07.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (10)
Rødvingetrost (10)
Kjøttmeis (4)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Måltrost (2)
Ravn (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Svarttrost (2)
Vaktel (2)
Fugler ved foringsplassen
28.05.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (10)
Rødvingetrost (10)
Bjørkefink (4)
Granmeis (4)
Kråke (4)
Fiskemåke (2)
Linerle (2)
Måltrost (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Storspove (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Havørn (1)
Når kommer våren?
28.04.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
22.04.2019 Voksenstadiet humler
15.04.2019 Ankomst grågås
27.04.2019 Ankomst bjørkefink
Fugler ved foringsplassen
28.04.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (4)
Fugler ved foringsplassen
28.04.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Bjørkefink (8)
Grønnfink (8)
Dompap (6)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Linerle (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
21.04.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
18.03.2019 Sang for første gang tjeld
18.03.2019 Ankomst tjeld
21.04.2019 Sang for første gang svarttrost
28.03.2019 Sang for første gang storspove
28.03.2019 Ankomst storspove
18.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
Fugler ved foringsplassen
21.04.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Dompap (10)
Granmeis (10)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Ekorn (2)
Grønnsisik (2)
Hare (2)
Skjære (2)
Svarttrost (1)
1-15 av 108 siste»»