Miljolare.no

Jannicke tanita johnson

Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jannicke tanita johnson
Skredestranda 127 (Sande, Møre og Romsdal)
Fiskemåke (40)
Kråke (19)
Svarttrost (15)
Grønnfink (10)
Blåmeis (9)
Gråmåke (9)
Kjøttmeis (9)
Svartmeis (8)
Grønnsisik (7)
Granmeis (6)
Katt (6)
Bokfink (4)
Dompap (4)
Havørn (4)
Hjort (4)
Ravn (4)
Rødstrupe (4)
Siland (4)
Skjære (4)
Svartbak (4)
Kattugle (3)
Oter (3)
Rødvingetrost (3)
Gjerdesmett (2)
Gråhegre (2)
Nøtteskrike (2)
Sidensvans (2)
Kongeørn (1)
Nordlig storskarv (1)
Pilfink (1)
Ringdue (1)
Stær (1)
Trekryper (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2018
Jannicke tanita johnson
Skredestranda 127 (Sande, Møre og Romsdal)
Fiskemåke (10)
Kråke (7)
Blåmeis (5)
Bokfink (4)
Svarttrost (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Dompap (1)
Gråhegre (1)