Miljolare.no

Victor Boullet

Fugler ved foringsplassen
19.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (4)
Kjøttmeis (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Skogdue (1)
Storspove (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
18.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Skjære (5)
Pilfink (4)
Katt (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Storspove (2)
Flaggspett (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
17.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kaie (4)
Pilfink (4)
Skjære (3)
Kjøttmeis (2)
Skogdue (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Storspove (1)
Fugler ved foringsplassen
16.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Trane (5)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Kaie (2)
Kjøttmeis (2)
Storspove (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Skogdue (1)
Fugler ved foringsplassen
15.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Skjære (5)
Pilfink (4)
Skogdue (3)
Blåmeis (2)
Kaie (2)
Kjøttmeis (2)
Storspove (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
14.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skogdue (2)
Storspove (2)
Flaggspett (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
13.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (4)
Grønnfink (3)
Jernspurv (3)
Kaie (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Katt (1)
Musvåk (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
12.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Jernspurv (4)
Pilfink (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Kaie (2)
Kjøttmeis (2)
Storspove (2)
Grønnfink (1)
Kråke (1)
Svarttrost (1)
Fugler og fuglekasser
20.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (Passer montanus)
Fugler og fuglekasser
20.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (Parus major)
Fugler ved foringsplassen
11.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Blåmeis (2)
Katt (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Storspove (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
10.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Storspove (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Katt (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
09.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (1)
Fugler ved foringsplassen
08.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Kråke (2)
Storspove (2)
Linerle (1)
Rødstjert (1)
Svarttrost (1)
Fugler og fuglekasser
08.05.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (Passer montanus)
1-15 av 822 siste»»