Miljolare.no

Nils Battin

Når kommer våren?
26.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
26.05.2019 Blomstring rogn
26.05.2019 Blomstring ramsløk
26.05.2019 Blomstring prestekrage
Når kommer våren?
17.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
17.05.2019 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
17.05.2019 Blomstring hundekjeks
17.05.2019 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
15.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
15.05.2019 Blomstring tiriltunge
Når kommer våren?
12.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
12.05.2019 Blomstring gulaks
12.05.2019 Voksenstadiet boakjølsnegl
12.05.2019 Blomstring blåfjær
Når kommer våren?
09.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
08.05.2019 Blomstring skavgras
08.05.2019 Sang for første gang gjerdesmett
08.05.2019 Blomstring engkarse
Når kommer våren?
06.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
06.05.2019 Blomstring tepperot
06.05.2019 Blomstring bekkeblom
Når kommer våren?
05.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
05.05.2019 Blomstring rød jonsokblom
05.05.2019 Blomstring jonsokkoll
Når kommer våren?
04.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
03.05.2019 Blomstring åkersennep
Når kommer våren?
03.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
03.05.2019 Voksenstadiet stikkemygg
Når kommer våren?
02.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
02.05.2019 Blomstring markjordbær
Når kommer våren?
01.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
01.05.2019 Voksenstadiet stor ryggsvømmer
01.05.2019 Blomstring myrfiol
01.05.2019 Blomstring liljekonvall
01.05.2019 Blomstring hegg
Når kommer våren?
30.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
29.04.2019 Voksenstadiet svartskogsnegl
29.04.2019 Blomstring blåbær
29.04.2019 Voksenstadiet gullbasser
Når kommer våren?
28.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
28.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
27.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
27.04.2019 Blomstring maigull
27.04.2019 Første observasjon diskossnegler
Når kommer våren?
26.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
26.04.2019 Sang for første gang låvesvale
1-15 av 178 siste»»