Miljolare.no

magnus jenssen

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Ærfugl (20)
Gråmåke (10)
Gråspurv (9)
Kråke (7)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Elg (3)
Ravn (3)
Svartbak (3)
Havørn (2)
Storskarv (2)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Gråspurv (18)
Kråke (16)
Gråmåke (14)
Gråtrost (6)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (5)
Gråsisik (5)
Havørn (5)
Ravn (5)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Storskarv (2)
Svartbak (2)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Gråmåke (30)
Snøspurv (30)
Alke (25)
Ærfugl (18)
Kråke (16)
Grågås (15)
Fiskemåke (10)
Gråspurv (10)
Siland (8)
Havelle (7)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Tjeld (6)
Ravn (5)
Dompap (4)
Stokkand (4)
Storspove (4)
Svartbak (4)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Lirype (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Fjellvåk (2)
Gulspurv (2)
Havørn (2)
Nøtteskrike (2)
Orrfugl (2)
Smålom (2)
Storskarv (2)
Elg (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Stær (1)
Når kommer våren?
27.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
27.04.2017 Ankomst fjellvåk
Når kommer våren?
25.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
25.04.2017 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
25.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
25.04.2017 Voksenstadiet neslesommerfugl
Når kommer våren?
19.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
12.04.2017 Ankomst storspove
Når kommer våren?
19.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
18.04.2017 Ankomst stær
Når kommer våren?
09.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
09.04.2017 Blomstring hestehov
Fugler ved foringsplassen
05.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Gulspurv (2)
Fugler ved foringsplassen
02.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Snøspurv (150)
Gråmåke (30)
Kråke (24)
Gråspurv (10)
Siland (8)
Svartbak (8)
Skjære (7)
Havelle (6)
Kjøttmeis (6)
Ravn (6)
Stokkand (6)
Granmeis (5)
Blåmeis (4)
Havørn (4)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Fiskemåke (2)
Grågås (2)
Lirype (2)
Storskarv (2)
Tjeld (2)
Når kommer våren?
07.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
07.04.2017 Ankomst grågås
Når kommer våren?
05.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
05.04.2017 Ankomst gulspurv
Når kommer våren?
04.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
04.04.2017 Ankomst fiskemåke
Når kommer våren?
31.03.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
31.03.2017 Ankomst tjeld
1-15 av 53 siste»»