Miljolare.no

Arne Kjell Askeland

Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
21.01.2020 Ankomst spettmeis
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Haugesund sør (Haugesund, Rogaland)
16.01.2020 Ankomst stær
16.01.2020 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
10.01.2020 Ankomst sangsvane
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
07.01.2020 Ankomst toppand
07.01.2020 Ankomst stokkand
07.01.2020 Ankomst laksand
07.01.2020 Ankomst kvinand
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
25.01.2020 Sang for første gang ringdue
14.01.2020 Ankomst gråtrost
28.01.2020 Ankomst gjerdesmett
03.01.2020 Ankomst blåmeis
16.01.2020 Ankomst bergirisk
16.01.2020 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
03.01.2020 Ankomst kråke
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
01.01.2020 Ankomst gråspurv
01.01.2020 Ankomst grønnfink
01.01.2020 Ankomst fiskemåke
01.01.2020 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
01.01.2020 Ankomst svarttrost
01.01.2020 Ankomst skjære
01.01.2020 Ankomst kjøttmeis
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Nappatjørn (Tysvær, Rogaland)
16.01.2020 Ankomst toppskarv
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Nappatjørn (Tysvær, Rogaland)
03.01.2020 Ankomst rødstrupe
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Grønnfink (3)
Bokfink (2)
Gråspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Svarttrost (2)
Fiskemåke (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Når kommer våren?
04.06.2019
Arne Kjell Askeland
Ullensvang (Ullensvang, Hordaland)
31.05.2019 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
31.05.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
21.05.2019
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
20.05.2019 Sang for første gang tårnseiler
20.05.2019 Ankomst tårnseiler
Når kommer våren?
18.05.2019
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
15.05.2019 Sang for første gang gjøk
Når kommer våren?
18.05.2019
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
13.05.2019 Ankomst strandsnipe
1-15 av 195 siste»»