Miljolare.no

Michael Heim

Fugleobservasjoner
20.05.2019
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
 
Når kommer våren?
10.04.2019
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
07.04.2019 Ankomst linerle
10.04.2019 Ankomst jernspurv
Når kommer våren?
19.03.2019
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
28.03.2019 Blomstring blåveis
31.03.2019 Blomstring skogfiol
27.03.2019 Voksenstadiet honningbie
25.03.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
20.03.2019 Sang for første gang svarttrost
19.03.2019 Sang for første gang sanglerke
17.03.2019 Ankomst bokfink
26.03.2019 Voksenstadiet humler
05.03.2019 Blomstring krokusslekta
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2019
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Grønnfink (50)
Gråsisik (30)
Gulspurv (25)
Pilfink (25)
Dompap (17)
Kaie (15)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Skjære (7)
Kjernebiter (6)
Gråspurv (3)
Stillits (3)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.12.2018
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Grønnfink (25)
Stillits (15)
 
Fugler ved foringsplassen
04.12.2018
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Sidensvans (17)
 
Når kommer våren?
21.05.2018
Michael Heim
Halvorsrødfeltet 28 (Råde, Østfold)
17.05.2018 Ankomst møller
 
Når kommer våren?
26.03.2018
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
20.04.2018 Første observasjon småsalamander
20.04.2018 Ankomst linerle
13.04.2018 Voksenstadiet sitronsommerfugl
14.04.2018 Ankomst måltrost
12.04.2018 Voksenstadiet honningbie
11.04.2018 Sang for første gang jernspurv
11.04.2018 Ankomst jernspurv
08.04.2018 Ankomst grågås
07.04.2018 Ankomst rødvingetrost
25.03.2018 Voksenstadiet neslesommerfugl
26.03.2018 Ankomst bokfink
 
Når kommer våren?
24.03.2018
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
21.03.2018 Ankomst stær
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Gråsisik (40)
Gulspurv (35)
Grønnfink (25)
Pilfink (17)
Kaie (15)
Stillits (12)
Bjørkefink (11)
Dompap (7)
Skjære (7)
Kjernebiter (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Gråspurv (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Grønnsisik (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Når kommer våren?
25.04.2017
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
25.04.2017 Ankomst jernspurv
Fugler ved foringsplassen
12.03.2017
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Kjernebiter (10)
Dompap (6)
Stillits (6)
Ringdue (2)
 
Fugler ved foringsplassen
26.02.2017
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Stillits (11)
Dompap (10)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Grønnfink (25)
Pilfink (25)
Kaie (15)
Gulspurv (8)
Skjære (8)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Sidensvans (6)
Gråspurv (4)
Gråtrost (3)
Kjøttmeis (3)
Kråke (3)
Flaggspett (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
 
Fugleobservasjoner
04.12.2016
Michael Heim
Herumveien (Ås, Akershus)
Stillits (Carduelis carduelis)
 
1-15 av 34 siste»»