Miljolare.no

Bjørlien skole

Nedbør, temperatur og vind
27.09.2007
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
0 mm nedbør
Nedbør, temperatur og vind
26.09.2007
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
0.5 mm nedbør
Nedbør, temperatur og vind
25.09.2007
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
12.5 mm nedbør
Nedbør, temperatur og vind
24.09.2007
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
0 mm nedbør
Nedbør, temperatur og vind
29.09.2006
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
4 mm nedbør
Nedbør, temperatur og vind
28.09.2006
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
0 mm nedbør
2 mm nedbør
Nedbør, temperatur og vind
27.09.2006
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
5 mm nedbør
5 mm nedbør
Nedbør, temperatur og vind
26.09.2006
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
0 mm nedbør
0 mm nedbør
Nedbør, temperatur og vind
25.09.2006
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
1.5 mm nedbør
1.75 mm nedbør
Når kommer våren?
11.05.1990
Bjørlien skole
Pepperstad skog (Vestby, Viken)
09.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
06.04.2001 Ankomst linerle
Amfibium og krypdyr
01.06.2001
Bjørlien skole
Risilbanen (Vestby, Viken)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
««første 466 - 476 av 476