Miljolare.no

Marie Dale

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Grønnfink (10)
Gulspurv (9)
Kjøttmeis (9)
Dompap (8)
Stillits (6)
Blåmeis (5)
Grønnsisik (5)
Pilfink (4)
Skjære (3)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Løvmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
14.01.2023
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Gulspurv (11)
Dompap (10)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Skjære (4)
Nøtteskrike (3)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.12.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Gulspurv (11)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (7)
Pilfink (6)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
18.12.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Gulspurv (21)
Pilfink (16)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Kaie (7)
Skjære (5)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
03.12.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Kaie (4)
Skjære (3)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.11.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (8)
Pilfink (5)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
14.10.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Ringdue (5)
Kaie (3)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
04.10.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Kjøttmeis (5)
Kaie (4)
Ringdue (4)
Blåmeis (3)
Gulspurv (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Katt (1)
Linerle (1)
Nøttekråke (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.09.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Rødstrupe (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (3)
Linerle (3)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
29.07.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Låvesvale (15)
Ringdue (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Linerle (5)
Bokfink (4)
Rødstrupe (4)
Grønnfink (3)
Kaie (3)
Svarttrost (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Gråtrost (2)
Gulspurv (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Munk (2)
Rødvingetrost (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
21.07.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Rødstrupe (4)
Svartmeis (3)
Munk (2)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
11.05.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
09.05.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Svarttrost (6)
Blåmeis (5)
Stær (4)
Svarthvit fluesnapper (4)
Gråtrost (3)
Kjøttmeis (3)
Bokfink (2)
Gulspurv (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Bjørkefink (1)
Gråhegre (1)
Måltrost (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.05.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Låvesvale (10)
Blåmeis (4)
Stær (4)
Gråtrost (3)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Ringdue (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Ekorn (1)
Katt (1)
Nattergal (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.04.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Rødvingetrost (4)
Stær (4)
Gulspurv (3)
Linerle (3)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
1 - 15 av 195 siste»»